​កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​ប្រ​ព​ន្ធ័​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​យុវជន​នៅ​ក្រៅ​សាលា​

​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​ប្រ​ព​ន្ធ័​អេ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ ពី​ការ​រៀន​ពី​ចំងាយ​នៃ​អក្ខរកម្ម​ និង​ការ​បង្រៀន​ប៊ី​ប​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​អក្ខរកម្ម​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន​នៅ​ក្រៅ​សាលា​ ចំ​ពេល​មានការ​គំរាមកំហែង​ពី​កូ​វី​ដ​១៩​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50726374/e-literacy-programme-launched-for-out-of-school-youth/