រដ្ឋាភិបាល​បញ្ជាក់​ពី​ការ​ទប់​ស្កាត់​អេបូឡា​ដល់​វិនិយោគិន

ខណៈ​ដែល​មេ​ដឹក​នាំ​ពិភពលោក​ជាច្រើន​បាន​ប្ដេជា្ញ​ថា នឹង​បង្កើន​ល្បឿន​ឆ្លើយ​តប​ជា​សកល​ទៅ​នឹង​ជំងឺ​អេបូឡា នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​នោះ រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ព្យាយាម​ធានា​ដល់​វិនិយោគិន​ថា ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​ការងារ​គ្រប់​គ្រាន់​ក្នុង​ការ​ទប់​ស្កាត់​ការ​ផ្ទុះ​ឡើង​ជំងឺ​នេះ​នៅ​ក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា។ ថ្លែង​ក្នុង​ពេល​ពិសា​អាហារ​ថ្ងៃ​ត្រង់​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​សភា​ពាណិជ្ជ​កម្ម​អាមេរិក កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត លី សុវណ្ណ ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺ​ឆ្លង​នៅ​ក្រសួង​សុខាភិបាល បាន​ថ្លែង​ថា ក្រសួង​បាន​កំពុង​អនុវត្ត​ការ​ផ្តួច​ផ្ដើម​ជាច្រើន​ដែល​រួម​មាន​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​សុខភាព​នៅ​តាម​ព្រលាន​យន្ត​ហោះ និង​ក្រុម​ការងារ​ឆ្លើយ​តប។ …

Daniel de Carteret
http://bit.ly/10dR2Uy