អគ្គិសនី​កម្ពុជា​ព្រមាន​ដក​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន​រឿង​ភាព​មិន​ប្រក្រតី

បន្ទាប់ពី​រង​នូវ​ការ​រិះគន់​ដោយ​ឥត​សំចៃ​តាម​ប្រព័ន្ធ​គេហទំព័រ​បណ្ដាញ​សង្គម​ពី​អតិថិជន​ជុំវិញ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​នៃ​នាឡិកា​ស្ទង់​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​កើនឡើង​ទ្វេដង​ ឬ​ច្រើន​ជាង​នេះ​នូវ​បរិមាណ និង​តម្លៃ​នៃ​ការ​ប្រើប្រាស់​ថាមពល​អគ្គិសនី​ប្រចាំ​ខែ​របស់​ពួកគេ​រួច​មក អគ្គិសនី​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​មួយ​ដោយ​បាន​ព្រមាន​បញ្ឈប់​ពី​ការងារ​នូវ​បុគ្គលិក​របស់​ខ្លួន​ទាំង​ឡាយ​ណា​ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ខុស​ក្នុង​ការ​កត់ត្រា​លេខ​លម្អាន​នៃ​នាឡិកា​ស្ទង់​។ …

ឃុត សុភចរិយា
http://bit.ly/1Sa4lc9