ឧទ្យានុរក្សឧត្តរមានជ័យសង្គ្រោះប្រើសជាប់អន្ទាក់

សត្វប្រើសស្បូវញីមួយក្បាល ដែលជាប់អន្ទាក់ព្រាននៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃសង្ឃរុក្ខវ័ន ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនិងបានព្រលែងចូលទៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ។ …

សែន​ ដា​វិត​
https://bit.ly/3AG3tcB