អ្នក​បរិស្ថាន​បញ្ចេញ​ការ​ព្រមាន​ពី​បញ្ហា​ជីវចំរុះ​មេគង្គ​

​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​ និយាយ​ថា​ ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​របស់​តំបន់​អា​សុីអាគ្នេយ៍​ កំពុង​នាំ​ឱ្យ​កើត​មានការ​កាប់​បំ​ផ្លា​ញ​ព្រៃឈើ​ នៅ​អនុ​តំបន់​ទន្លេមេគង្គ​ និង​កំពុង​តែ​គំរាម​គំ​ហែង​ប្រភេទ​សត្វ​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​ដែល​មាន​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​សម្បូរ​ជីវចម្រុះ​ច្រើន​បំផុត​ របស់​ពិភពលោក​។​ ការ​ជួញដូរ​រុក្ខជាតិ​ និង​សត្វព្រៃ​ កំពុង​តែ​កើនឡើង​ ហើយ​រដ្ឋាភិបាល​នៃ​បណ្តា​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​នោះ​ កំពុង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​សម្ពាធ​ឱ្យ​មាន​វិធាន​ការណ៍​បន្ថែម​ទៀត​ ដើម្បី​បញ្ឈប់​បញ្ហា​នេះ​។​…​

Ron Corben
http://www.voanews.com/content/enviornmentalists-issue-warning-on-mekong-biodiversity/2888102.html