អ្នក​ភូមិ​ជនជាតិ​ដើម​នៅ​ភាគ​ខាងកើត​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្តឹង​ទៅ​តុលាការ​ពីការ​រំលោភ​ដីធ្លី​

កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ មន្ត្រី​អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស​មួយ​រូប​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ អ្នក​ភូមិ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​ ភាគ​ខាងកើត​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ បាន​ធ្វើ​បណ្តឹង​ទៅ​តុលាការ​ប្រឆាំង​នឹង​មន្ត្រី​យោធា​ និង​ឈ្មួញ​ដីធ្លី​ ដែល​បាន​រឹបអូស​ដី​របស់​ពួក​គេ​ជាង​៨០​ហិ​កតា​។​…​

រដ្ឋា វិសាល
http://www.rfa.org/english/news/cambodia/ethnic-minority-villagers-in-eastern-cambodia-file-court-case-over-land-grab-10152015140617.html