គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​សម្រេច​ព្យួរ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា ​ដែល​ប៉ះពាល់​លើ​ទំនិញ​ ៤០ ​មុខ

គណៈកម្មការ​អឺរ៉ុប​កាលពី​ថ្ងៃ​ពុធ​ម្សិលមិញ​បាន​សម្រេច​ព្យួរ​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ពី​កម្ពុជា​ដែល​ប៉ះពាល់​លើ​ទំនិញ​ ៤០ ​មុខ​ពី​កម្ពុជា​នាំចូល​ទៅ​ប្លុក​ដែល​មាន​ប្រទេស​ចំនួន​ ២៧ ​នេះ​ដោយ​លើកឡើង​ហេតុផល​ថា កម្ពុជា​មាន​ការរំលោភ​សិទ្ធិមនុស្ស​ធ្ងន់ធ្ងរ​ និង​ជា​លក្ខណៈ​ប្រព័ន្ធ​។ ការសម្រេច​ព្យួរ​នេះ​នឹង​ចូល​ជាធរមាន​នៅ​ថ្ងៃទី​ ១២ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​ ២០២០ គឺមាន​រយៈពេល ​៦ ​ខែ​ក្រោយ​ការប្រកាស​នេះ ប្រសិនបើ​មិនមាន​ការជំទាស់​ពី​សភា​អឺរ៉ុប ឬ​ពី​រដ្ឋសមាជិក​អឺរ៉ុប​ណាមួយ​ទេ​។ …

នៀម ឆេង
https://bit.ly/31TOJXE