ឃាត់​ខ្លួន​យុវជន​ម្នាក់​ខណៈ​បេក្ខជន​ជាង​ ១៤០០ នាក់​បោះបង់​ការ​ប្រឡង

ក្នុង​ដំណើរការ​ប្រឡង​បាក់ឌុប​ថ្ងៃ​ដំបូង​កាលពី​ម្សិលមិញ​នៃ​កំណែទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​អប់រំ​ឆ្នាំ​ទី ២ យុវជន​ម្នាក់​ត្រូវ​បាន​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​ឃាត់​ខ្លួន​បន្ទាប់ពី​ត្រូវ​បាន​រកឃើញ​ក្លែង​អត្តសញ្ញាណ​ចូល​ទៅ​ប្រឡង​​ជំនួស​បងប្រុស​ខណៈ​ដែល​បេក្ខជន​​ប្រឡង​ជាង ១៤០០ នាក់​បាន​បោះបង់​ការ​ប្រឡង​។ …

 

តាំង វីដា និង Alice Cuddy
http://bit.ly/1EguHbL