អ្នក​ការទូត​និង​វាគ្មិន​នានា​យល់​ខុសគ្នា​អំពី​ភាព​ស្រប​ច្បាប់​នៃ​រដ្ឋាភិបាល

ភាព​ស្រប​ច្បាប់ឬ​មិន​ស្របច្បាប់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុង​អាណត្តិទី​៥​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធានបទ​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​មួយ​របស់​អង្គទូត​ និង​អ្នក​វិភាគ​នយោបាយ​កម្ពុជា​កាល​ពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ។ ​កិច្ច​ពិភាក្សា​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស​នេះ​ផ្តោត​លើ​កិច្ច​ពិភាក្សា​លើ​ភាព​ជាប់​គាំង​នយោបាយ ​និង​លទ្ធិ​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​កម្ពុជា​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ដោយ​វិទ្យាស្ថាន​ខ្មែរ​សម្រាប់​សហ​ប្រតិបត្តិការ​និង​សន្តិភាព។​ លោក Dinesh K. Patnaik ​ឯក​អគ្គ​រដ្ឋទូត​ប្រទេស​ឥណ្ឌា​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ បាន​លើក​ជា​សំណួរនេះ​ឡើង​ក្នុង​កិច្ច​សន្ទនា​ ​ដែល​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​អ្នក​ការទូត និស្សិត ​បញ្ញវ័ន្ត ​និង​តំណាង​សង្គម​ស៊ីវិល​ជា​ច្រើន​រូប។​ …

ឃួន ធារ៉ា
http://khmer.voanews.com/content/experts-discuss-legitimacy-of-cambodia-government-without-opposition/1884072.html