អ្នកឯកទេស​បាន​ជួបជុំ​គ្នា​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​អភិរក្ស​តំបន់​អង្គរ​

ការ​សិក្សា​អំពី​ប្រព័ន្ធ​ធា​រាស្ត្រ​ក្រោម​ដី​ដ៍​ស្មុគស្មាញ​របស់​ប្រាសាទ​អង្គរ​ ការ​បង្កើត​រមណីយដ្ឋាន​សម្រាប់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​ និង​ការ​បង្កើត​គម្រោង​ផែនការ​អភិរក្ស​តំបន់​ភ្នំ​គូ​លេ​ន​ សុទ្ធសឹងតែ​ជា​ប្រធានបទ​ក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សា​ក្នុង​ម៉ោង​ពិភាក្សា​បច្ចេកទេស​ របស់​គណៈកម្មាធិការ​សម្របសម្រួល​អន្តរជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិរក្ស​និង​អភិវឌ្ឍ​តំបន់​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​អង្គរ​ ។​ …

Naomi-Collett Ritz
http://www.khmertimeskh.com/news/12124/experts-gather-to-discuss-angkor-preservation/