​ការ​នាំ​ចេញ​ទៅ​អា​មេ​រិ​ក​កើនឡើង​ជាង​ ៣៧​ភាគរយ​ ហើយ​ក៏​មានការ​នាំ​ចូល​ពី​ខែមករា​ដល់​ខែកក្កដា​ផង​ដែរ​

​ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​អា​មេ​រិ​កបាន​កើនឡើង​ ៣៧,២៦​ ភាគរយ​ គិត​ចាប់ពី​ខែមករា​ ដល់​ ខែកក្កដា​។​ ការ​នាំ​ចេញ​ដែល​មាន​ទឹកប្រាក់​សរុប​ជាង​ ៣,៨​ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​ ភាគច្រើន​បាន​មក​ពី​សំលៀក​បំពាក់ ​ស្បែកជើង​ និង​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​។​ …​

Michael Firn
https://www.khmertimeskh.com/50914249/exports-to-us-jump-more-than-37-percent-imports-also-gain-january-to-july/