ឃ្លាំង​ស្តុក​ស្រូវ​​ដ៏ធំ​នៅ ​បាត់ដំបង ​បើក​ដំណើរការ

ឃ្លាំង​ស្តុក និង​ឡសម្ងួត​ស្រូវ​តម្លៃ​ ១៥ ​លាន​ដុល្លារ​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង បានប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​កាលពី​ម្សិលមិញ ខណៈ​ឃ្លាំងស្ដុក ៣ ​ផ្សេង​ទៀត​នឹង​បើក​ដំណើរការ​នៅ​សប្ដាហ៍​នេះ​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​អ្នក​នៅក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​។ ឃ្លាំង​ស្ដុក​ស្រូវ និង​ឡសម្ងួត​ដែល​ប្រតិបត្តិការ​ដោយ​ធនាគារ​ស្រូវ​កម្ពុជា របស់​លោក ភូ ពុយ បាន​ទទួល​មូលនិធិ​ពី​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (RDB) គ្រប់គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​ចំនួន ១៥ លាន​ដុល្លារ​កាលពី​ដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៦​។ …

ចេង សុខហ័ង
https://bit.ly/2IV6Jpk