អង្គការ​ស្បៀង​ និង​កសិកម្ម​ (FAO)​ បញ្ចប់​គម្រោង​ចំនួន​ ៤៥​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ ៤៥​ លាន​ដុល្លារ​នៅ​កម្ពុជា​

​អង្គការ​ស្បៀង​ និង​កសិកម្ម​ (FAO)​ បាន​អនុវត្ត​គម្រោង​ចំនួន​ ៤៥​ ដែល​មាន​តម្លៃ​ ៤៥​ លាន​ដុល្លារ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ដោយ​ជោគជ័យ​ និង​គម្រោង​ចំនួន​ ៦​ ផ្សេង​ទៀត​ដែល​ចំណាយ​ថវិកា​ប្រមាណ​ ៦៨​ លាន​ដុល្លារ​កំពុង​រង់ចាំ​ការ​គាំទ្រ​ពី​ម្ចាស់​ជំនួយ​។​ …

ទី​ន​ សុខ​ថា​វុ​ធ​
https://www.khmertimeskh.com/50936735/fao-completes-45-projects-worth-45-million-in-cambodia/