កសិករត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទវាយប្រហារមន្ត្រីនគរបាល

 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ នគរបាលក្នុងខេត្តក្រចេះ​បានចាប់ខ្លួនកសិករម្នាក់ដែលជាប់ចោទពីបទប៉ុនប៉ងបន្តកាន់កាប់ដីសម្បទាន​សង្គមថ្មី​​សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារប្រជាជនក្រីក្រ បន្ទាប់ពីកសិកររូបនេះបានវាយប្រហារក្រុមមន្រ្តី​ដែលចុះមកត្រួតពិនិត្យ​និង​ប្រាប់​គាត់​និងភរិយា​ឱ្យចាកចេញពីដីសម្បទានសង្គមនោះ។ …

អូន ភាព
https://www.cambodiadaily.com/news/farmer-arrested-for-fighting-police-officers-89122/