កសិករ​ស្នើ​អោយ​មាន​ពន្ធ​ទាប​លើ​ការ​នាំ​ចូល​កសិកម្ម​

សហគមន៍​កសិករ​កម្ពុជា​ (CCFC)​ បាន​ស្នើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​អន្តរាគមន៍​ និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​តម្លៃ​កសិផល​ខ្ពស់​សម្រាប់​កសិករ​ក្រីក្រ​ និង​កាត់​បន្ថយពន្ធ​លើ​ការ​នាំ​ចូល​កសិកម្ម​ និង​រក​វិធី​ជួយ​កសិករ​ផលិត​ជី​ និង​ថ្នាំ​សម្លាប់​សត្វល្អិត​ក្នុងស្រុក​ជា​ជាង​ប្រើប្រាស់​រាល់​ការ​នាំ​ចូល​។​ …

យិ​ន​ សឿ​ម
https://www.khmertimeskh.com/50913318/farmers-propose-lower-tax-on-agriculture-imports/