ការការពារថ្លៃឈ្នួលសម្រាប់កម្មករកម្ពុជាទៅហុងកុង

អ្នកនាំពាក្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ និង​ហុងកុង​ បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​ភ្នាក់ងារ​មិន​ឲ្យគិត​កម្រៃ​សេវា​ហួសប្រមាណ​ដល់​អ្នកបំរើ​តាម​ផ្ទះ​កម្ពុជា​ដែល​ចង់​ទៅធ្វើការ​នៅ​ហុងកុង ​និង​ផ្តល់​ការ​ធានា​ថា​សិទ្ធិ​របស់​ពួក​គេ​នឹង​ត្រូវ​បានការ​ពារ​។​ …​

មុំ គន្ធា
http://www.khmertimeskh.com/5077731/fee-protection-plea-hong-kong-workers/