វិស័យ​ឯកជន​នឹង​ពិចារណា​សំណើ​របស់​រដ្ឋ​ ចំពោះ​ការ​បង់ប្រាក់​ទិញ​ផ្ទះ​

​អ្នក​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​លំនៅ​ឋាន​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ពួក​គេ​នឹង​ពិចារណា​លើ​លទ្ធភាព​ជាក់ស្តែង​ចំពោះ​ការ​អំពាវនាវ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ដែល​ស្នើ​ឱ្យ​ម្ចាស់​គម្រោង​វិនិយោគ​លំនៅ​ឋាន​តាម​បុរី​ និង​អគារ​សហកម្មសិទ្ធិ​ (​ខុន​ដូ​)​ ធ្វើការ​បន្ធូរបន្ថយ​លក្ខខណ្ឌ​បង់ប្រាក់​ និង​នីតិវិធី​មួយ​ចំនួន​ចំពោះ​អតិថិជន​ដែល​កំពុង​ទទួលផល​ប៉ះពាល់​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៅ​ក្នុងអំឡុងពេល​នៃ​ការ​ឆ្លង​រីក​រាលដាល​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​ ១៩​ នេះ​។​ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2QAKS07