ព្រៃឈើរាប់រយហិកតា នៅខេត្ត ២ ត្រូវបានភ្លើងឆេះ

ភ្លើង​ឆេះ​ព្រៃ​នា​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​នេះ​បាន​បង្ក​ការ​ខូច​ខាត​ដល់ព្រៃ​ឈើដែលដាំ​ថ្មីនិង​ព្រៃ​ធម្ម​ជាតិ​របស់​រដ្ឋ​អស់រាប់​រយ​ហិក​តា​បន្ថែម​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប​ និង​ខេត្ត​កំពង់​ធំ​ខណៈ​មូល​ហេតុ​អាចដោយ​សារ​កត្តា​មនុស្ស​ដែល​ធ្វេស​ប្រហែស​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​​មន្ត្រី​ពាក់​ព័ន្ធ​នៃ​ខេត្ត​ទាំង​ ២ កាល​ពី​ម្សិលមិញ។ …

ឃុត សុភចរិយា
https://bit.ly/2F0Bjhs