មនុស្ស​ប្រាំ​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ត្រូវ​បាន​ចាប់ខ្លួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​កុប្បកម្ម​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​បា​វិត​

យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ បុរស​ចំនួន​ ៥​នាក់​ ត្រូវ​បាន​ចាប់ខ្លួន​ ដោយ​នគរបាល​កាល​ថ្ងៃ​ពុធ​ និង​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ជា​បន្តបន្ទាប់​ សម្រាប់​ការ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​តវ៉ា​ដោយ​ហិង្សា​ នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ពី​រកន្លែង​ផ្សេង​គ្នា​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​បា​វិត​ ខេត្តស្វាយរៀង​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://thecambodiaherald.com/cambodia/five-more-arrested-over-sezs%E2%80%99s-riot-in-bavet-city-9123