មន្ត្រី​កំពុង​ស្រាវ​ជ្រាវ​រក​អត្ថ​សញ្ញាណ​ អ្នក​ចល័ត​គ្រឿង​ចក្រ​ឈូស​ឆាយ​ព្រៃ​លិច​ទឹក​

ក្រុមមន្ត្រី​ជំនាញ​នៃមន្ទី​រក​សិកម្ម​ រុក្ខា​ប្រ​មាញ់​ និង​នេ​សាទខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង​កំពុង​បន្ត​ស្រាវ​ជ្រាវ​ស្វែង​រក​អត្ត​សញ្ញាណ​ក្រុម​ជន​សង្ស័យ​​មួយ​ក្រុម​ដែល​បាន​លួច​ចល័ត​គ្រឿង​ចក្រ​ចូល​ទៅ​ឈូស​ឆាយ​ដី​ព្រៃ​លិចទឹ​ក​ខុស​ច្បាប់​ក្នុង​តំប​ន់អូ​រក្របី​ងាប់​ និង​អូរ​ខ្លុង​ក្នុង​ឃុំ​ជៀប ស្រុក​ទឹក​ផុស កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុន​នេះ​។ …

ឃុត សុភចរិយា
https://bit.ly/2p3mL96