​ទឹកជំនន់​បាន​ប៉ះពាល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ចំនួន​ ៤៥​ ០០០​ គ្រួសារ​ក្នុង​ខេត្ត​ចំនួន​ ១៧

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​គ្រប់គ្រង​គ្រោះ​មហន្តរាយ​ (NCDM)​ បាន​និយាយ​ថា​ ទឹកជំនន់​ក្នុង​រយៈពេល​ 4​ ខែ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​បាន​ប៉ះពាល់​ដល់​គ្រួសារ​ជាង​ 45,000​ នៅ​ទូ​ទាំង​ 17​ ខេត្ត​។​ …

ឈុ​ន​ ស៊ុន​លី​
https://www.khmertimeskh.com/50969277/floods-affected-45000-families-in-17-provinces/