វិស័យ​ឯកជនៈ គម្រោង​នាំ​អង្ករ​ទៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​អាច​ជោគជ័យ

កម្ពុជា​ធ្លាប់​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​​លើ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នាំចេញ​អង្ករ ​១០០ ០០០ ​តោន​​ទៅ​​ប្រទេស ​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​ក្នុង ​១ ​ឆ្នាំ ​កាល​ពី​ឆ្នាំ ​២០១២ ​ប៉ុន្តែ​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នេះ​មិន​បាន​កើត​ឡើង​នោះ​ទេ។ នៅ​ឆ្នាំ ​២០១៦ ប្រទេស កម្ពុជា​ និង​​ឥណ្ឌូនេស៊ី ​ក៏​គ្រោង​នឹង​ចុះ​អនុស្សរណៈ​យោគយល់​គ្នា​លើ​ពាណិជ្ជកម្ម​អង្ករ​ដែរ ប៉ុន្តែ​មក​ដល់​ពេល​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​នាំចេញ​អង្ករ​ទៅ​ឥណ្ឌូនេស៊ី​នៅ​ឡើយ​ទេ។ …

ហ៊ឹន ពិសី
https://bit.ly/2Z7cc5s