រដ្ឋាភិបាល​ទំនង​ជា​ដាក់​ឲ្យ​អនុវត្ត​ច្បាប់​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ទំនង​នឹង​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ច្បាប់​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ​យ៉ាង​ទូលំ​ទូលាយ​មួយ​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ​ដើម្បី​អនុលោម​តាម​ស្ដង់ដារ​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ។ នេះ​បើ​តាម​មន្ដ្រី​សុខាភិបាល។ លោក អាំង ហុកស្រ៊ុន ប្រធាន​ការិយាល័យ​ចំណី​អាហារ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​ឱសថ និង​អាហារ បាន​ថ្លែង​ថា ច្បាប់​នេះ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ព្រាង ហើយ​នឹង​អនុវត្ត​ចំពោះ​គ្រប់​ប្រភេទ​អាហារ​ទាំងអស់​ដែល​រួមទាំង​អាហារ​នៅតាម​ដង​ផ្លូវ​ផង​ដែរ។ ថ្លែង​ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ​រៀបចំ​ដោយ​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​ឧស្សាហ​កម្ម​បារាំង និង​សភា​ពាណិជ្ជកម្ម​អឺរ៉ុប​ប្រចាំ​ប្រទេស​កម្ពុជា លោក ហុកស្រ៊ុន បាន​យល់​ព្រម​ថា សុវត្ថិភាព​ចំណី​អាហារ​ជា​ការ​បារម្ភ​មួយ​នៅ​ពេល​និយាយ​អំពី​អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ជា​ជន​បរទេស។ …

Ananth Baliga
http://bit.ly/1CqGa6U