សម្រាប់​​អ្នក​​​ធ្វើ​​​ចំណាក​​​ស្រុក ​​​ការ​​​បោះ​​​ឆ្នោត​​​នៅទីប្រជុំជន និង​​​រាជ​​​ធានី​​​ភ្នំពេញ​​​​​​មិនសូវ​​​ជា​​​​​​មាន​​​តម្លៃ​​​ទេ​​​

ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលទើបតែកន្លងផុតកាលពីចុងសប្តាហ៍គឺជាឱកាសដ៏កម្រសម្រាប់អ្នកធ្វើចំណាកស្រុកជាច្រើននៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញដើម្បីចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្តាខេត្ត ជាកន្លែងដែលសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពួកគេនឹងមានតម្លៃជាង ការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។ …

Michael Dickison
http://www.cambodiadailykhmer.com/34613