រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​៖​ កម្ពុជា​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ដើម្បី​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​ និង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​

រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងការបរទេស​កម្ពុជា​ ឯកឧត្តម​ ហោ​ ណាំ​ហុង​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​និង​មាន​បំណង​ ដើម្បី​កែ​លម្អ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ និង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​។​ ​ឯកឧត្តម​ ហោ​ ណាំ​ហុង​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ក្នុងអំឡុងពេល​កិច្ចប្រជុំ​មួយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ជាមួយនឹង​លោកស្រី​ ផ្លា​វៀ​ ផា​ន​ស៊ី​រី​ ដែល​ជា​អនុប្រធាន​ ឧត្តមស្នងការ​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ទទួល​បន្ទុក​សិ​ទិ្ធ​មនុស្ស​ នៅ​ក្រសួងការបរទេស​ និង​សហប្រតិបត្តិការ​អន្តរជាតិ​។​ … ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald
http://thecambodiaherald.com/cambodia/detail/1?page=11&token=OGUzMTA2MmFiNTE