រដ្ឋមន្ត្រី​ថា ​អាមេរិក​ទើប​ទទួល​ស្គាល់​ថ្ងៃ​ ៧ ​មករា

ដោយ​សំអាង​លើ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​របស់​ស្ថានទូត​អាមេរិក​កាលពី​សប្តាហ៍​មុន​ដែល​ថា​ថ្ងៃ​៧​មករា​ជា​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ជាតិ​នោះ​លោក ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រី​ការបរទេស​កម្ពុជា​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​នោះ​ជា​ការ​​ទើប​ទទួល​ស្គាល់ ខណៈ​ពី​មុន​​អាមេរិក​ធ្លាប់​បន្ត​គាំទ្រ​ខ្មែរក្រហម​បន្ទាប់ពី​ការ​បណ្តេញ​ចេញ​ពី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ឆ្នាំ​ ១៩៧៩ ។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
http://bit.ly/2FMzNPp