រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានជួបជាមួយដៃគូ

ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ី-អឺរ៉ុបលើកទី ១៣ នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានាថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក។ …

ជាង សុខា
http://www.khmertimeskh.com/5091117/foreign-minister-meet-counterparts/