ប្រធានព្រៃឈើត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរអំឡុងពេលមានរឿងអាស្រូូវ

កាលពី​ម្សិលមិញ រដ្ឋបាល​ខេត្តក្រចេះ​បាន​បដិសេធ​របាយការណ៍​ស្តីពី ការ​ដក​ចេញពី​តំណែងរបស់​ប្រធាន​ព្រៃឈើ​ខេត្ត​ ​បន្ទាប់​ពី​មានការ​ចោទ​ប្រ​កាន់​ថា​លោក​បានកំពុង​ឃុបឃិត​ជាមួយ​ពាណិជ្ជករ​ឈើ​ខុសច្បាប់​។​ …

ប៉ាវ ស៊ុយ
http://www.khmertimeskh.com/news/40080/forestry-chief-moved-amid-scandal/