ជនភៀសខ្លួន​លើ​កោះ​ណូ​រុ​៤​នាក់​ ដែល​បាន​ព្រមព្រៀង​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រង់ចាំ​ការ​ហោះហើរ​

​ជនភៀសខ្លួន​បី​នាក់​ដែល​បាន​ព្រមព្រៀង​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ កំពុង​ស្នាក់​នៅ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ឃុំឃាំង​ណូ​រុ​ មុន​នឹង​ពួក​គេ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឲ្យ​ធ្វើការ​ហោះហើរ​។​

​បើ​ទោះជា​មាន​វត្តមាន​ដ៏​ច្រើន​របស់​មន្ត្រី​នៃ​ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍​ នៅ​លើ​ កោះ​ ដែល​កំពុង​តែ​ផ្សព្វផ្សាយ​កញ្ចប់​តាំងទី​លំនៅ​ រហូត​មក​ដល់​ពេល​នេះ​ មាន​ជនភៀសខ្លួន​៤​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​ ដែល​បាន​ព្រមព្រៀង​ទទួល​យក​សំណើ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ មក​តាំង​ទីលំនៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​…​

Paul Farrell
http://bit.ly/1GmWWQy