អ្នក​ភ្ជួរ​ដី​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ប្ដឹង​ពលរដ្ឋ​ពី​រឿង​ចាប់​យក​គ្រឿងចក្រ​

ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​ ៤​ នាក់​ ត្រូវ​បាន​ថៅកែ​គ្រឿងចក្រ​ដែល​ឈូស​ឆាយដី​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ស្ករអំពៅ​ចិន​ ប្ដឹង​ទៅ​តុលាការ​ ក្រោយ​ពី​មាន​សមាជិក​សហគមន៍​ជាង​ ៧០​ នាក់​ បាន​ចាប់​គ្រឿងចក្រ​ ៤​ គ្រឿង​ដែល​កំពុង​ឈូស​ឆាយដី​បម្រុង​របស់​សហគមន៍​។​ …

ផាក់ ស៊ាងលី
https://bit.ly/2E3dSSh