បារាំង​នឹង​បង្កើត​រោងចក្រ​ផលិត​ទឹក​ស្អាត​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ

​ទីភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​បារាំង​គ្រោង​វិនិយោគ​រោងចក្រ​ផលិត​ទឹក​ស្អាត​មួយ​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ​ ហើយនឹង​ធ្វើការលំ​អិ​តជាមួយ​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​នា​ពេល​អនាគត​។ …

ឃី សុវុទ្ធី
https://www.khmertimeskh.com/50657651/france-to-set-up-water-treatment-plant-in-sihanoukville/