កម្មករ​ព្រម​ចូល​ធ្វើការ​វិញ​ ក្រោយ​ចរចា​ដោយ​មាន​ការ​សម្រប​សម្រួល

កម្មករ​រោងចក្រ​ស្តារឡៃថ៍​ជិត​ ៨០០ ​នាក់​​នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ 7NG ខេត្ត​កណ្តាល​បាន​ព្រម​ចូល​ធ្វើការ​វិញ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ បន្ទាប់​ពី​ចរចា​ជា​មួយ​អាជ្ញាធរ​ក្រោយ​ពេល​តវ៉ា​រហូត​មាន​ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​ គ្នា​។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1QdYYaw