ការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់បានកើនឡើងដល់២៥១% ក្នុងរយៈពេល៨ខែដំបូង

ការនាំចេញផ្លែស្វាយស្រស់របស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានការកើនឡើងគួរអោយកត់សម្គាល់ ដែលស្មើនឹង២៥១% ឬ ១៦៣,៨២៨ តោនក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3tyZFrC