​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​លុប​ចោល​អាជ្ញាប័ណ្ណ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​

ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBC)​ បាន​ច្រាន​ចោលការ​ស្នើ​សុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពីរ​ ហើយ​បាន​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​ចំនួន​ ២៤​ ដែល​ដំណើរការ​នៅ​តាម​ខេត្ត​។​ …​

ស៊ុំ ម៉ាណេត
https://www.khmertimeskh.com/50531273/fresh-round-of-mfi-license-cancellations-by-nbc/