អ្នកនាំ​ចេញ​៖ កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាមួយ​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​នឹង​ជួយ​លើកកម្ពស់​ការប្រកួត​ប្រជែង​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​

អ្នកនាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​សង្ឃឹមថា​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ជាមួយ​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​នឹង​ជម្រុ​ញពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ និង​ទាក់ទាញ​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​ទៀត​មក​កម្ពុជា​។ លោក​ Chang​ Hoon​ Lee​ នាយក​គ្រប់គ្រង​ក្រុមហ៊ុននាំចេញ​ Hyundai​ Agro​ របស់​កូរ៉េ​បាន​និយាយ​ថា​ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​នេះ​ គឺជា​ការ​វិវត្ត​វិជ្ជមាន​។ លោក​បាន​កត់សម្គាល់​ថា​ កិច្ច​ព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​នឹង​ជំរុញ​ពាណិជ្ជកម្ម​រវាង​ប្រទេស​ទាំងពីរ​ និង​នាំមក​នូវ​ការ​វិនិយោគ​បន្ថែម​ទៀត​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …

ឈុត ប៊ុនធឿន
https://www.khmertimeskh.com/50664297/fta-with-south-korea-would-improve-cambodias-competitiveness-exporters/