ជា​មុនី​សុំ​រដ្ឋមន្ត្រី​ជួយ​​រឿង​បញ្ឈប់​មេ​សហជីព

សហជីព​សេរី​កម្មករ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ស្នើ​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ជួយ​អន្តរាគមន៍​ទៅ​សហគ្រាស​ចំនួន​ ៧ នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​ក្រុង​ឲ្យ​ទទួល​យក​​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​សហជីព​របស់​​ខ្លួន​ចំនួន ១៥ នាក់​ចូល​ធ្វើការ​វិញ​បន្ទាប់ពី​ថៅកែ​បាន​បញ្ឈប់​ពី​ការងារ​ដោយសារ​ការ​រើសអើង​សហជីព​។ …

ប៉ិច សុធារី
http://bit.ly/1QSUw60