កម្មករ​ ១០០០ ​នាក់​បន្ត​ការ​​តវ៉ា​ឲ្យ​តំណាង​ចូល​ធ្វើការ​វិញ

កម្មករ​ប្រមាណ​ជិត​ ១០០០ ​នាក់​បន្ត​ធ្វើការ​តវ៉ា​នៅ​ខាងមុខ​ក្រសួង​ការងារ​ និង​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​សាជាថ្មី​កាលពី​ម្សិលមិញ​ដើម្បី​ស្នើសុំ​ឲ្យ​លោក អ៊ិត សំហេង ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​នេះ​ឲ្យ​ជួយ​អន្តរាគម​ទៅ​រោងចក្រ​ សៅលែន អនុញ្ញាត​ឲ្យ​តំណាង​សហជីព​ទាំង​ ១០ ​នាក់​បាន​ចូល​មក​ធ្វើការ​វិញ​។ …

Yon Sineat
http://bit.ly/2r1Lo5m