តម្លៃប្រេងសាំងលក់រាយនៅក្នុងប្រទេសបានកើនឡើង

តម្លៃ​លក់រាយ​នៃ​ប្រេងសាំង​បាន​កើនឡើង​ប្រមាណ​ជាង​៥​ភាគរយ​ចាប់តាំងពី​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ​មុន​ ដែល​នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​មានការ​ព្រួយបារម្ភ​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​យាន្ត​ជំនិះ​។​ …​

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/5078692/gasoline-retail-prices-creep-country/