អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​ប្រមូល​ពន្ធ​បាន​ $២៤០ ​លាន​ ក្នុង​ខែ​មករា

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ (GDT) ​បាន​ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធ​ប្រហែល​ ២៤០ ​លាន​ដុល្លារ​​ កាលពី​ខែ​ដំបូង​នៃ​ឆ្នាំ​ ២០២០ កើនឡើង​ប្រហែល​ ១៥ ​ភាគរយ​ ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​កាលពី​ឆ្នាំមុន​។ នេះ​បើ​យោងតាម​សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​បាន​ពី GDT ដែល​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​។ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://bit.ly/37EfVLa