មេដឹក​នាំ​សហជីព​ខ្វែង​គំនិត​ក្នុង​ការ​ប្រជុំ​ស្តី ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ

មេ​ដឹក​នាំ​សហជីព និង​ក្រុម​អ្នក​ឃ្លាំមើល​វិស័យ​កាត់​នៅ​កម្ពុជា គឺ​ជា​អ្នក​តំណាង​មិន​ច្បាស់​របស់​សហជីព និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋា​ភិបាល​ដែល​មាន​រហូត​ដល់​ទៅ ៥០ នឹង​សម្រេច​កិច្ច​​ព្រម​ព្រៀង​មួយ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​មួយ​ស្តី​ពី​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ឆ្នាំ​ ២០១៥​សម្រាប់​វិស័យ​នេះ។ សហជីព​ដែល​គាំ​ទ្រ​រដ្ឋា​ភិបាល បក្ស​ប្រឆាំង រោង​ចក្រ និង​សហជីព​ឯករាជ្យ នឹង​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​នៅ​ថ្ងៃនេះ​មុន​សិក្ខា​សាលា​ផ្លូវ​ការ​មួយ​ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​គណៈកម្មា​ធិការ​ប្រឹក្សា​ការងារ​របស់​ក្រសួង​ការងារ​នៅ​សប្តាហ៍​ក្រោយ។ កិច្ចប្រជុំ​ទាំង​ពីរ នឹង​ផ្តោត​លើ​ថា​តើ​សហជីព​ទាម​ទារ​ប៉ុន្មាន ក្នុង​ អំឡុង​កិច្ច​ចរចា​ជាមួយ​ថៅកែ​រោងចក្រ​នៅ​ខែ​ក្រោយ ​និង​សន្និសីទ​ត្រី​ភាគី​ជាមួយ​មន្រ្តី​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខ។​ …

Sean Teehan
http://bit.ly/1sdmxsV