រដ្ឋាភិបាល​ផ្តល់​ថវិកា​ជាង​ ៣១​ លាន​ដុល្លារ​បន្ថែម​ទៀត​សម្រាប់​គម្រោង​អត្តសញ្ញាណ​កម្ម​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​

​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ដាក់​ប្រាក់​ជាង​ ៣១​ លាន​ដុល្លារ​ដល់​ភ្នាក់ងារ​វី​ង​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ដើម្បី​ផ្តល់​ការ​ទូទាត់​ជុំ​ទី​ ៣​ សម្រាប់​គម្រោង​អត្តសញ្ញាណ​ប័ណ្ណគ្រួសារ​ដែល​ផ្តល់​ផលប្រយោជន៍​ដល់​គ្រួសារ​ក្រីក្រ​ និង​ងាយ​រង​គ្រោះ​ជិត​ ៧០០.០០០​ គ្រួសារ​ស្មើនឹង​ ២,៨​ លាន​នាក់​។​ …

ខាន់ ច័ន្ទវីរៈ
https://www.khmertimeskh.com/50776774/government-allocates-over-31-million-more-for-idpoor-scheme/