រដ្ឋាភិបាល​ឲ្យ Channel News Asia កែ​តម្រូវ​អត្ថបទ​នាំ​ឲ្យ​ភាន់​ច្រឡំ

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា បានទាមទារ​ឲ្យ​សារ​ព័ត៌មាន ChannelNews Asia កែ​តម្រូវ​ខ្លឹមសារ​ជា​បន្ទាន់ បន្ទាប់​ពី​សារ​ព័ត៌មាន​មួយ​នេះ​បាន​ផ្សាយ​ថា លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​ប្រកាស​ឲ្យ​កងទ័ព​កម្ទេច​គូ​ប្រកួត​ប្រជែង។​នេះ​បើ​តាម​លិខិត​របស់​អង្គភាព​ព័ត៌មាន និង​ប្រតិកម្ម​រហ័ស​នៃ​ទីស្តីការ​គណៈ​រដ្ឋមន្ត្រី និង​បាន​ចម្លង​ជូន​ឲ្យ​ឯកអគ្គ​រដ្ឋទូត​សិង្ហបុរី កាល​ពី​ថ្ងៃទី ២៥ ខែ​មករា។ …

ម៉ិច ដារ៉ា និង វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2RR1Rv1