រដ្ឋាភិបាល​កសាង​គោល​នយោបាយ​គ្រប់គ្រង​សំរាម នៅ​ទី​ប្រជុំជន បន្ទាប់​ពី​ដក​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ីន​ទ្រី​

រាជរដ្ឋាភិបាល បាន​នឹង​កំពុង​រៀបចំ​តាក់តែង​គោលនយោបាយ​ថ្មី ស្តីពី​ការ​គ្រប់គ្រង​សំរាម សំណល់​រឹង​ទីប្រជុំជន ដើម្បី​ពង្រឹង និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​គ្រប់គ្រង​សំរាម​និង​សំណល់​រឹង​នៅ​ទីប្រជុំជន ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិភាព និង​សុវត្ថិភាព​បរិស្ថាន ខណៈ​អត្រា​បរិមាន​សំរាម​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ប្រមាណ​ជិត ​១៥%​។ ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​បរិស្ថាន លោក ​នេត្រ ភក្ត្រា បាន​មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​សារ​ព័ត៌មាន​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ថា ក្រោយ​ពី​រាជរដ្ឋាភិបាល បាន​ដក​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ទទួល​សិទ្ធិ​ប្រមូល​សំរាម​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ស៊ិន​ទ្រី មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ន រាជ​រដ្ឋាភិបាល បាន​និង​កំពុង​រៀបចំ តាក់​តែង​នូវ​គោល​នយោបាយ ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​សំរាម សំណល់ រឹង​ទី​ប្រជុំជន សំដៅ​ពង្រឹង និង​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​គ្រប់គ្រង​សំរាម សំណល់​ទី​ប្រជុំជន ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​។​

ប៉ិច សុធារី
https://bit.ly/36quEJa