រដ្ឋាភិបាល​ណែនាំ​ពីតួនាទី​ សម្រាប់​ក្រុម​ការងារ​ថ្នាក់​ជាតិ​ចុះ​មូលដ្ឋាន​​

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានចេញ​សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដីពី​តួនាទី ភារកិច្ច និង​របៀបរបប​ការងារសម្រាប់​ក្រុម​ការ​​ងារ​ថ្នាក់ជាតិដែល​ត្រូវ​ចុះ​បំពេញ​បេស​ក​​កម្ម​នៅតាម​មូលដ្ឋាន​ រាជធា​នី-ខេត្ត ក្នុងការ​ជំរុញ​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោ​​បាយ និង​យុទ្ធសាស្ដ្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី ៤ ដោយ​​​ក្រុម​ការ​ងារ​នេះពុំ​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ ចាត់​ចែង​កិច្ច​ការ​ជំនួស​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​នោះ​ឡើយ។ …

ខន សាវិ
https://bit.ly/2F1t8Sa