លោក​ ហ៊ុន សែន​ ឲ្យ​ត្រៀម​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធំ​សម្រាប់​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​

លោកនាយក​រដ្ឋម​ន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​បង្ហាញ​ពី​សមិទ្ធផល​រួមគ្នា​ជាច្រើន ​ជាមួយនឹង​​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ខាង​ការងារ ILO ដែល​បាន​ផ្តល់ការ​ងារ​ ដល់​កម្មករ​សម្រាប់​សហគ្រាស​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ប្រមាណ​ ១ លាន ​៥​ សែន​នាក់ និង​បាន​ប្រកាស​ឲ្យ​ត្រៀម​​រៀបចំ​ព្រឹត្តិការណ៍​ធំ​សម្រាប់​​ទិវា​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃទី ១ ខែ ​ឧសភា ក្រោម​ប្រធាន​បទ «កិច្ច​គាំពារ​សង្គម​ដើម្បី​ផលិតភាព»។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2uw7yQO