ក្រ​សួង​ទេស​​ចរណ៍ រៀប​ចំ​វេ​ទិ​កា​វិ​និ​យោគ​​ជា​លើក​ដំ​បូង

ក្រ​សួង​ទេស​ចរណ៍​ បាន​រៀប​ចំ​​វេ​ទិ​កា​វិ​និ​យោគ​លើ​វិ​ស័យ​ទេស​ចរណ៍​លើក​ដំ​បូង​កាល​ពី​​ម្សិល​មិញ​ នៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ ដើ​ម្បី​ពិ​ភា​ក្សា​​ពី​ការ​វិ​និ​យោគ​​លើ​វិ​ស័យ​ទេស​ចរណ៍​កម្ពុជា​។ វេ​ទិ​កា​នេះ​​មាន​ការ​ចូល​រួម​ដោយ​​​ក្រុម​ហ៊ុន​ជាតិ ​និង​អន្ត​រ​ជាតិ​មក​​ពី​ប្រទេស​​ ១១ ​និង​​អ្នក​ឯក​ទេស​​​ខាង​ការ​អ​ភិវឌ្ឍ​​ទេស​ចរណ៍​ ដើ​ម្បី​ពិ​ភា​ក្សា​​លើ​ការ​​វិ​និ​យោគ​​​វិ​ស័យ​ទេស​ចរណ៍​កម្ពុជា​។​ …

ចេង សុខហ័ង
https://bit.ly/2xnG7uj