​រដ្ឋាភិបាល​លុប​ចោលការ​ដាក់​បម្រាម​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​សម្រាប់​ប្រជាជន​មក​ពី​ ៦​ ប្រទេស​

​រដ្ឋាភិបាល​បាន​ប្រកាស​ដក​ការ​ហាមឃាត់​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​សម្រាប់​ប្រជាជន​មក​ពី​ ៦​ ប្រទេស​ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​ត្រូវការ​លិខិតបញ្ជាក់​សុខភាព​ដែល​ចេញ​ដោយ​ប្រទេស​នីមួយៗ​របស់​ពួក​គេ​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ថា​ពួក​គេ​គ្មាន​មេរោគ​ឆ្លង​។​ …

បែន សុខហ៊ាន
https://www.khmertimeskh.com/725131/government-lifts-travel-ban-for-people-from-six-countries/