​រដ្ឋាភិបាល​កាត់​បន្ថយ​ការ​នាំ​ចូល​ជ្រូក​រស់​ពី​ប្រទេស​ជិតខាង

យោង​តាម​មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​សុខភាព​ និង​ផលិតកម្ម​សត្វ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​រដ្ឋាភិបាល​បាន​កាត់​បន្ថយ​ការ​នាំ​ចូល​ជ្រូក​រស់​ពី​ប្រទេស​ជិតខាង​រហូត​ដល់​ ៧០​ ភាគរយ​ ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​កសិករ​ក្នុងស្រុក​ដើម្បី​បង្កើន​ផលិតកម្ម​របស់​ខ្លួន​។​ … 

សុខ​ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50725748/government-massively-cuts-imports-of-live-pigs/