ការនាំចេញដំឡូងមីធ្លាក់ចុះ២១ ភាគរយ

​ការ​នាំ​ចេញ​ដំឡូង​មី​ចំណិត​សរុប​រយៈពេល​៩​ខែ​ដំបូង​របស់​កម្ពុជា​ បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ជាង​២០​ ភាគរយ​ បើ​ធៀប​រយៈពេល​ដូច​គ្នា​កាលពី​ឆ្នាំទៅ​ ខណៈ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​បាន​ដាក់​ចេញ​នូវ​បញ្ហា​ប្រឈម​ ដើម្បី​ស្វែងរក​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​ដំឡូង​មី​ ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​វេទិកា​វិនិយោគ​ និង​ធុរកិច្ច​ដំឡូង​មី​កម្ពុជា​នៅ​សៀមរាប​។​ …​

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2zr1HxT