រដ្ឋាភិបាល​មាន​គម្រោង​ហាមប្រាមការ​ប្រើប្រាស់​ពាក្យ​ពេចន៍អសីលធម៌តាម​ប្រព័ន្ធ​អុីនធើណិត

យោង​​​តាម​​​មន្ត្រី​​​ក្រសួង​​​​ព័ត៌​​​មាន​​​ម្នាក់​​​បាន​​​ឲ្យ​​​ដឹង​​​ថា ក្រសួង​​​ព័ត៌​​​មាន​​​​​​ មាន​​​គម្រោង​​​ចាប់​​​ផ្តើម​​ធ្វើ​និយតកម្ម​ប្រព័ន្ធ​​​​អីុន​​​ធើណិត​​​ទាំង​​​អស់​​​នៅ​​​ក្នុង​​​ប្រទេស​​​កម្ពុជា ដើម្បី​​​ទប់​​​ស្កាត់​​​ការ​​​ប្រើ​​​ពាក្យ​​​ពេចន៍វាយ​​​ប្រហារ​​​មិន​​​ឲ្យ​​​ចុះ​​​ផ្សាយ​​​តា​​​​​​មប្រព័ន្ធ​​​អីុនធើណិត ដើម្បី​​​ទប់​​​ស្កាត់​​​ការ​​​​បរិហារ​​​កេរ្តិ៍ និង​​​ការ​​​បង្ក​​​អំពើ​​​ហិង្សា​​​ជា​​​ដើម​​​។ …

ហ៊ុល រស្មី
http://www.cambodiadailykhmer.com/news/19163/